Uniform

De personen die in dienst van of voor rekening van bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten werken, kunnen werkkleding dragen op voorwaarde dat :

1º deze geen aanleiding kan geven tot verwarring met die welke de agenten van de openbare macht dragen;

2º het model ervan voldoet aan de vereisten van het Ministerieel Besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten.De werkkleding is steeds voorzien van een embleem.

Wetgeving:


Artikel 8 § 1 van de wet van 10 april tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Ministerieel Besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten.