ACTUALITEIT

Onderneming

veiligheidsadvies > onderneming
Onderneming

De sector van het veiligheidsadvies is veelomvattend. Er wordt gedacht aan het analyseren van veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico's; het verrichten van doorlichtingen (audits) teneinde veiligheidsmaatregelen te nemen of te verbeteren; het ontwerpen, uitwerken en evalueren van veiligheidsconcepten, -strategieën en –plannen; het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en het plannen, ontwerpen en organiseren van trainingen op veiligheidsgebied. 

Deze sector is geregeld door de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster