ACTUALITEIT

Onderneming

De bewakingsondernemingi is de organisatievorm die bewakingsactiviteiten organiseert niet voor zichzelf, maar deze als diensten levert aan derden. Een bewakingsondernemingi is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Ofschoon een bewakingsondernemingi doorgaans op contractuele basis tegen betaling bewakingsdiensten levert aan derden is dergelijke commerciële leest geen essentieel kenmerk van een bewakingsonderneming. Ook personen en ondernemingen die geen winstoogmerk nastreven of die slechts occasioneel (naar aanleiding van welbepaalde gelegenheden) of tijdelijk (contract van bepaalde duur) bewaking organiseren ten behoeve van derden worden als bewakingsondernemingi beschouwd.

Feitelijke verenigingen kunnen geen bewakingsondernemingi zijn. In dit geval wordt de leider van de feitelijke organisatie aanzien als een bewakingsondernemingi – natuurlijk persoon.

De bewakingswet bepaalt dat iedereen die diensten van een bewakingsondernemingi aanbiedt over een vergunningi als bewakingsondernemingi moet beschikken. Deze vergunningi wordt afgeleverd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Regelgeving: artikel 1, §1, eerste lid van de wet.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster