ACTUALITEIT

Onderneming

bewaking > onderneming
Onderneming

Bewaking omvat allerhande soorten toezicht op bescherming van goederen en personen. Er zijn acht grote soorten:

Er zijn verscheidene organisatievormen waaronder deze bewaking kan georganiseerd worden:

  • de bewakingsonderneming,
  • de interne bewakingsdienst,
  • de veiligheidsdienst,
  • het vrijwilligersregime,
  • de maritieme veiligheidsonderneming
  • en de werknemers van concessiehouders

Dit wordt geregeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, in het kort de "private veiligheidswet" of de "wet" genoemd. Daarbuiten zijn er nog bewakingsvormen. Ze worden geregeld in andere wetgevingen. Dit is onder meer het geval voor gemeenschapswachten. Er wordt hier niet nader op ingegaan.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster