ACTUALITEIT

Onderneming

De wet omschrijft persoonscontrolei als "toezicht op en controlei van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor publiek toegankelijke plaatsen".

Deze activiteit onderscheidt zich van de overige bewakingsactiviteiten doordat ze niet zozeer betrekking heeft op de bewaking en de bescherming van goederen, maar doordat ze bestaat uit het toezicht op het gedrag van personen. Deze activiteit omhelst dan ook onder meer de organisatie van portiersdiensten, evenementenbeveiliging en winkelinspectie. Ook allerhande vormen van toegangscontrolei en de bewakingsfuncties aan cinemacomplexen of in winkelgalerijen, het toezicht in pretparken, de uitoefening van zogenaamde security-activiteiten bij concerten of deze van stewards bij fuiven en bals, dienen onder deze activiteit begrepen te worden.

Deze activiteit kan, behoudens enkele beperkte uitzonderingen, niet worden uitgeoefend op de openbare weg of op openbare plaatsen. Zie openbare weg.

Regelgeving:
- Artikel 1, eerste lid, §1, 5° van de wet.
- Omzendbrief van 19 november 1999 aangaande de inwerkingtreding van artikel 1, §1, 5° van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster