ACTUALITEIT

Onderneming

De basisactiviteit vormt de bewaking van goedereni of voluit het "toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen". Hieronder dienen ook statische bewaking, mobiele bewakingi en interventie na alarmi begrepen te worden.
De woorden "toezicht op" en "bescherming van" wijzen op bepaalde menselijke tussenkomsten die ontwikkeld worden om goederen te beschermen. Zo vormt, bijvoorbeeld, het ter beschikking stellen van een brandkast tegen vergoeding op zich geen bewakingsactiviteit. Maar als er, bijvoorbeeld, personeel wordt ingezet om de brandkast te bewaken, dan gaat het wel om een bewakingsactiviteit.

Regelgeving: artikel 1, eerste lid, §1, 1° van de wet.www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster