ACTUALITEIT

Onderneming

Overzicht reglementering ondernemingi voor alarmsystemen

Wetswijzigingen:

Koninlijke besluit van 21 december 2018 tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 19 januari 2019)

Wet van 9 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens 

Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensteni en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

LIJST DER UITVOERINGSBESLUITEN EN OMZENDBRIEVEN

1. Vergunningsvoorwaarden

i alarmsystemen.pdf" target=_blank>Koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemeni en de vernieuwing van deze vergunningen (B.S. 25/01/2018)

2. Voorwaarden, opgelegd aan het personeel

Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de opleidingi van het personeel van de beveiligingsondernemingen en betreffende de erkenning van de opleidingsinstellingeni (B.S., 29 december 1990), gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 (B.S. 9 november 1996)

3. Alarmsystemen en -centrales

Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemeni en beheer van alarmcentralesi (B.S.,4 juni 2007) gewijzigd door koninklijk besluit van 15 februari 2010 (B.S. 3 maart 2010).

Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemeni en beheer van alarmcentralesi (B.S. 15/01/2019)

4. Retributies

Koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributiesi en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 20/11/2019).

5. Identificatiekaart

Ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid (B.S., 10 januari 2005)

Koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden (B.S., 16 november 2005)

Koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 27 oktober 2006)

Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid (B.S., 18/07/2008)

Koninklijk besluit van 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden. (B.S., 18/07/2008)

Duitse vertaling - KB 7 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. (B.S., 27/08/2008)

Koninklijk besluit van 15 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaarti en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden (B.S., 06/08/2009)

6. Controle

Koninklijk besluit van 19 december 2017 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 29 december 1990)

7. Sancties en maatregelen

Koninklijk besluit van 6 juni 2018 betreffende de administratieve sanctieprocedure bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21/06/2018)

Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 16/01/2019)

8. Interne aanstellingen

Koninklijk besluit van 19 december 2017 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten (B.S. 25/01/2018)

Ministerieel besluit van 24 februari 2000 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 6bis van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 3/3/2000)
(zie ook: 9. Commissies: Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden)

9. Adviesraad

Koninklijk besluit van 18 maart 2021 betreffende de oprichting van de Adviesraad inzake Private veiligheid (B.S. 07/05/2021).www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster