ACTUALITEIT

Burger

beveiliging > burger > lijst erkende beveiligingsondernemingen
Lijst erkende beveiligingsondernemingen

Lijst vergunde ondernemingen voor alarmsystemen

Lijst vergunde alarmcentrales

Lijst vergunde ondernemingen voor camerasystemen *

Lijst vergunde ondernemingen voor camerasystemen (overgangsbepaling) **


* De Minister (of zijn  aangewezen ambtenaar)  heeft de vergunningsaanvraag  goedgekeurd en het M.B. is genotificeerd aan de onderneming. 
Deze ondernemingen mogen activiteiten inzake camerasystemen uitvoeren.

** De aangewezen ambtenaar heeft zijn goedkeuring gegeven aan deze ondernemingen om hun activiteiten inzake camerasystemen verder te zetten gedurende periode voorafgaand aan de beslissing van de Minister.  De Minister (of zijn  aangewezen ambtenaar) dient nog een beslissing (goedkeuring of weigering)te nemen omtrent de vergunningsaanvraag. Deze ondernemingen mogen in afwachting van de beslissing activiteiten inzake camerasystemen uitvoeren.

 


 www.ibz.be
www.besafe.be 
Wettelijke bepalingen     Webmaster